Den eneste måten å bevare ulv på, er å la være å skyte dem….

Min bestemor avvepnet oss som små når vi «grein for ingenting» og hun sa til oss;

– «ååååå – katta klora meg! Men vi har jo ingen katt? Neeiii  – men når vi fåååår…» . Hun fikk stopp på sutringen, men vi skulle bli en del eldre før vi forsto hva det egentlig betydde. Og dette ser ut til også å være vår ulvepolitikk. At vi lager mye støy rundt en ulv som ikke har gjort noe skade. Men vi agerer i forkant fordi den KAN gjøre noe.

Nok en gang lar jeg meg provosere når det gjelder (mangel på) forvalting av ulv. For et par dager krysset en ulv Konnerud (der jeg bor) og Skoger. I disse dager er den i Vestfossen – eller for alt jeg veit – et helt annet sted. Nok en gang settes det i gang tiltak for å stoppe ulvens vandring. Tolv mann (antagelig fler) og tre hunder er med på dansen. Helt frem til 17. mai klokken 12. Norges nasjonaldag… Den dagen vi er så stolte av fordi den var starten på demokratiet vårt. 

Vår forvalting av rovdyr er det lite demokrati over. 80 prosent av befolkningen mener vi skal ha ulv i Norge. Politikerne bestemmer. Alle partier på Stortinget har inngått et rovviltforlik som gir rammer for forvaltningen av rovvilt i Norge. Og det burde ikke bestemmes av politikere! De som bør bestemme er fagpersoner og ikke noen som bruker rovdyr (i verste fall) for å sanke stemmer eller øke popularitet. 

Hva om denne ulven viser seg å være en genetisk viktig ulv og at den blir skutt? Hva da?  «Det vil jo være uheldig, selvfølgelig. Det er noe vi ikke ønsker, men det er en viss risiko for at en kan komme til å felle feil individ. Vi prøver å gjøre det vi kan for at det ikke skal skje, sier Susanne Hanssen i Miljødirektoratet». Det eneste man kan gjøre for å være innenfor «å gjøre det vi kan» – er å stoppe jakten! Så enkelt er det.

Nå er det båndtvang. Dette for å verne viltet i tiden hvor det er ekstra sårbart. Men 3 jakthunder får løpe løse for å finne en ulv…. Ei nål i en høystakk….  Jeg leser at disse hundene er spesialtrent på å KUN jage ulv. Sitat: «– De hundene vi bruker er spesialtrent til ulv. De tar ingen andre dyr»

Siden jeg er litt over gjennomsnittelig interessert i hundetrening, så lurer jeg på hvordan  er disse hundene trent for KUN å jage ulv? Hvilke treningsforhold har man tilgang på som gjøre at det er mulig å få til det? Tror man så mye på GENER at man lar seg villede til å tro at disse hundene kun har genetiske reseptorer for syn eller fert av ulv – og ikke noe annet? 

Hvordan har de lært hundene å diskriminere alt annet vilt? Ikke spore eller reagere på noe annet som de ser eller får i nesa? Selv hvis de får øye på et rådyr som krysser et åpent lende eller jage på en rev som skulle dukke opp i skogbrynet? Eller en lovbryter av en hund som er ute på egenhånd….

Tre hunder er med i ulvejakta som pågår i Buskerud.
FOTO: VILDE JAGLAND / NRK (sakset fra nettet)

I dag kjørte jeg gjennom området der ulven hadde være for et par dager siden. Sauer gikk fortsatt ute på beite sammen med sine lam – og ulven hadde åpenbart ikke forsynt seg av fatet. Den har så langt ikke gjort noen skade. Men med lettkjøpte argumenter som at den skal felles for å unngå skade, så aksepterer menigmann at the end justifies the means…

Ulven er blant våre rødlista arter og er dermed fredet. Eller fredet kun i ulvesonen. Eller egentlig ikke det heller siden 2 helnorske revir (og to grenserevir) skulle skytes ut for å bringe bestanden til et nivå som samsvarer med Stortingets bestandsmål sist vinter…. 

Skal man skyte rovdyr bare fordi de er rovdyr? En enslig ulv er observert og  det gir umiddelbart skadefellingstillatelse lenge før ulven har gjort noen som helst «skade» målt i menneskelig målestokk. 

Jegerne sier at dette ikke er ordinær ulvejakt. Jobben er å drepe ulven. «- Vi kaller det ikke jaktlag eller at vi er på jakt eller at vi er jegere, dette er skadefellingsteam og vi er her for å felle ulven, ikke jakte på den, understreker han». Ja, ja – kjært barn har mange navn….. 

Men hva er egentlig skadefelling?

Man kan altså søke om å felle dyret som gjør skade. Men før du kommer så langt, er det noen krav som må være oppfylt. Du må dokumentere at:

– skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning

– skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak

– uttaket rettes mot skadegjørende individ

– uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen

– uttaket ikke truer bestandens overlevelse

(kilde: miljødirektoratet.no)

Jeg spør meg derfor:

Hvilke skadeforebyggende tiltak er gjort?

Truer ikke dette uttaket bestandens overlevelse? Spesielt hvis det skulle være en genetisk viktig ulv? Eller bare i kraft av å være en rødlista art i utgangspunktet.

Noen få har tatt til ordet og vært kritisk til jakt med løse hunder. 

Mange har rast fordi det er beordret felling av ulven. Noen skriver og agerer på ulike måter for å vise sin kamp FOR ulven. Andre latterliggjør de som kjemper for ulvens eksistens og heier frem en natur som er bedre uten ulv. 

Jeg vet at dette innlegget vil bli møtt med forskjellige holdninger og meninger. Jeg har hørt de fleste argumenter før og forventer egentlig ingen nye fra de som vil ulven til livs. Jeg har vel egentlig ingen nye jeg heller. Jeg har bare et instendig ønske om at ulv får være en del av vår natur…. 

Puh & hjertesukk en fredagskveld. Det var egentlig bare dette jeg ville si…