Ulvetider…

 

 

Fra NRK: Den 51,5 kilo tunge ulven ble felt av tre raske skudd fra to jegere. SNO bekrefter at det var alfahannen i Julussaflokken. – Vi vil jakte til alle er skutt, sier jaktlederen.

Jeg har jobbet med ulv i 11 år. I dag satt jeg inne hos ulvene «mine» og kontrasten var stor til det som skjer med ulvestammen vår i disse dager. Da jeg leste at Alfahannen var skutt, kjente jeg bare tristhet.

blogg-2

Foto: Gro Saugerud / 2 brødre

Alfahannen er jo ikke en tilfeldig ranghøy ulv i et felleskap som mange omtaler som «flokken». Dette er faren til alle avkommene i familiegruppa og han har en viktig rolle som foreldredyr. Både rent avlsmessig, men også for hele den sosiale strukturen og bindinga i gruppa.

Det er med tristhet jeg leser kommentarer på rovdyrsidene. Det er innlegg som jeg aldri har sett maken til når det gjelder noen annen art det jaktes på. Det er en jakt- iver uten sidestykke – og det skremmer vettet av meg….

«Følg nøye med på smellene ved midnatt. Hvert enkelt av dem markerer startskuddet for ulvejakta 2018. Måtte hell og lykke følge ulvejegerne i deres innsats til beste for oss alle, måtte mange ulver falle for velrettede skudd, og måtte tingretten i Oslo ta til fornuften i uka som kommer, og ikke lytte til fanatikerne i WWF, slik at vi i det minste kan få tatt et lite jafs av den historisk store ulvebestanden. Godt nytt år!!»

«Hva sa jeg? Nå ble det champis i dag igjen. Får håpe jeg ikke blir avhengig om det blir feiring hver dag til det er 2 flokker mindre.»

«Nå er det på høy tid at fornuften begynner å råde. Bruke tid å masse penger på å ta vare på disse individene er galskap. Norge har ikke ulv av noen verdi uansett.»

juleshow 5.jpg

Etter at WWF Verdens naturfond fikk stanset jakten på den kritisk truede ulven i høst, har Klima- og miljødepartementet fattet et nytt jaktvedtak på de samme ulvene. Nok en gang har WWF funnet det nødvendig å saksøke staten for andre gang på få uker. Til tross for dette er jakten satt i gang…

Jarle Nyhagen skriver
Massedrapene på ulvefamiliene innenfor ulvesona i Hedmark. 100vis av skyttere har forberedt seg i hele romjula. Brøyting/sperring av veier,lagt ut liner etc. Internasjonale medier blir nå kontaktet for å belyse norges overgrep på rødlistede arter. Dette bør kanskje omtales her til lands også. Dette er revirhevdende ulvefamilier som ikke har utgjort noen som helst trussel. Nå blir familiene skutt/splittet og vil medføre streifulver og at reviret blir ledig til nytt ulvepar. Hvorfor kan ikke disse skytterne gjøre like grundige forberedelse FØR de slipper ut disse husdyrene som de er så redde for? Av 120000 sauer som forsvinner,så blir under 2000 tatt av predatorer. Ulvefrykten er sikkert reell, men den er helt irrasjonell. Folk må lære seg å tilpasse seg omgivelsene de bor i. Jeg forventer at nasjonale medier kan gi like store oppslag om dagens slakting, som de gjør når de ønsker å spre denne irasjonelle frykten blandt folk. Kan være greit å intervjue noen som kan gi en enkel innføring i naturens samspill. (sitat slutt)

_DSC1098

Foto: Gro Saugerud / fra en av våre turer inn til ulvene

Arne Nævra skriver

SV SIER NEI! Vi er et jordbruksparti og vi er et distriktsparti. Men vi sier nei til den jakta som nå foregår på to av de helnorske flokkene av ulv. Dette er grunnene:
1. Det er ikke sau på beite i området om sommeren. Altså er det ikke fare for ulveangrep på beitedyr.
2. De enkeltulvene som vandrer inn i saueområdene, helst vestover, kommer i 9 av 10 tilfeller fra Sverige. Altså: det er den svenske Riksdagen som bestemmer norsk sauetap, ikke det norske Storting, uansett bestandsmål de har satt.
3. Ulven er ikke farlig for mennesker. Vi skal ta frykten noen føler på alvor og vise forståelse for det, men det er ingen faglig grunn til frykt. 

4. Siden det ikke er fare for tap av sau i området, og siden det ikke er unormal ulveatferd overfor mennesker, er uttak av disse ulveflokkene et brudd på internasjonal avtale (Bern-konvensjonen) og på Naturmangfoldsloven. Ikke noe nytt har kommet til siden lovavdelingen i regjeringa (og statsråd Helgesen) tolka dette slik sist gang og ikke ville tillate jakt.
5. At ulven tar hjortevilt er ingen grunn til uttak. Den lever av vilt, og det er dens biologi og økologiske rolle. Det er en viktig rolle, og over store deler av landet mangler denne viktige økologiske biten i norsk natur. 

Derimot vil SV ha lav terskel for uttak av ulv som går inn i beiteområder. Da må beslutningsprosessen være rask. Samtidig bør prosedyren for umiddelbar gentest av individet være klar, dersom genmateriale foreligger. For en skal alltid være klar over at det kan være verdifulle dyr som nettopp har vandret inn – i første eller andre generasjon – fra Finland/Russland. Det er viktig for en sterkt innavla stamme. Hele den skandinaviske stammen bygger på en håndfull individer. (sitat slutt)

fototur 13.jpg

Jeg har hatt med tusenvis av mennesker inn til ulvene i de 11 årene jeg har jobbet med dem. Noen blir rørt til tårer. De fleste blir berørt; hver på sin måte.  For 3 1/2 år siden sluttet jeg i naturparken og jeg trodde turen inn til ulvene mai 2014, var min siste tur som guide.

I de 11 årene jeg har jobbet med dem, har de kun begynt å ule 4 ganger når vi har vært inne hos dem. Denne siste avslutningsturen ble veldig spesiell. Ulvene begynte å ule da vi satt inne i hegnet. Sterkt berørt og med rennende tårer, husker jeg at sa til min kollega: Jeg skjønner ikke hvorfor folk hater de så sterkt…. . Hun svarte; det er derfor det er så viktig at du elsker dem så høyt…

Jeg er fortsatt i jobb  som guide inn til ulvene; selv etter at jeg sluttet som heltidsansatt. Disse 3 ulvene er viktige ambassadører for sin egen art og jeg håper mange vil være med inn til dem. Om man er «verner» eller «ulvehater» – alle burde tatt turen inn. Såpass skylder vi arten…