Fra 12 til 11 ulver (Blogg 17)

Bilde

The loss of Chetan: English translation -scroll down the page …

Det har vært en rar dag i parken. Dagen startet bra med testing av ulver og mye ulvetid. Jeg har fått hilst på en  ”ny” ulv som jeg ikke har hatt nærkontakt med enda. Grunnen til det er at hun ikke er spesielt glad i kvinner og har vist tendenser til knurring og aggresjon. Så i dag fikk jeg sjansen til å trene henne. Jeg må innrømme jeg var litt spent, men treningen gikk ut på target (sette snuten mot hånden min), klikke og belønne. Dette for å rette atferden mot noe annet enn det hun selv ville valgt – sette snuten i skrittet til den besøkende og knurre.

Vi fortsatt treningen oppe på taket av huset hennes og vi fortsatte target på hånden. Da det gikk bra, utvidet vi seansen til å se om hun ville hilse meg på mer ”ulvevis” – ulvekyss og hilsing i ansiktet. Det gjorde hun – og treningen ble ansett som vellykket. Hun var blid og på godbitjakt, så det var ingen fare for aggresjoner i denne omgang.

 Bilde

Vi fortsatte testingen av ulvene og Fiona viste ingen tegn på samarbeid. I dag heller…. Etter noen få ganger var hun lei, og stjal papptallerkene som godbitene lå på og spiste de til fillebiter. Vi prøvde alt mulig for å få henne på bedre tanker, men hun var rett og slett ”umulig”. Senere skal jeg legge ut en video av hele seansen, for det ble mer komikveld enn seriøs forskning.

Bilde

Vi skulle fortsette videre med andre tester, men plutselig ble glede snudd til fortvilelse og sorg. Shetan, den gamle ulven som var på bedringens vei, hadde falt og benet sto i en het feil vinkel. Dyrlegen ble ringt med det samme og skulle være på plass i løpet av kort tid. Sandy Prantl var heldigvis i Wolf Park og startet raskt behandling . Monty, Pat, Dana, Amanda – og alle ansatte, frivillige, interns, ekstern og forskere som var i parken kom til innhegningen. Det var en merkelig stillhet og en sorg – akkurat som alle forsto hva som var i vente.

Shetan lå rolig og lot seg stelle. Veterinæren kom tilstede og det viste seg at hoften hadde gått ut av ledd. Shetan er 18 år og har en del tilleggsplager. Han hadde ikke nok muskler til å holde hoften på plass og etter nøye vurderinger ble det bestemt at denne dagen skulle bli hans siste.

Shetan hadde fulgt nøye med på dagens research og virket våken og opplagt. Det var en mild dag uten alt for mye varme og det så ut som han koste seg under treet sitt.  Alle fikk tid med Shetan – alle fikk si ha det og kose han en siste gang. Og det hersket stillhet og ro. Jeg hadde kjent denne staslige, gamle ulven i 2 ½ uke.  Og jeg er glad jeg fikk sjansen.

Jeg ble grepet av sorgen til alle i parken. Det er en inderlig og ekte kjærlighet til disse dyrene som kom til syne i dag. Det er underlig at et dyr kan gripe en så langt inn i sjelen…  Eller er det det? Vi som lever tett på dyr, vet hvordan det er.  Og det er ikke vanskelig å forstå at en ulv kan grave seg inn i hjerterøttene og sette dype og varige spor. Det å se hvordan disse menneskene her i parken trener og lever med ulver, er utrolig.  De gir ulvene her hele sitt hjerte  – og ulvene gir sine tilbake. Ulvene vet veldig godt hvilke mennesker som er ”sine”. Relasjonen som er bygd opp over tid – og tusenvis av timer som er investert – gir full avkastning. Det er godt å se.

Det jeg var vitne til i dag vitner om dette. Tårene, de gode klappene og de stille følelsene… Hvem var det som sa berre ein …ulv…?

 In English:

We should continue on with the other tests, but suddenly joy turned to despair and grief. Chetan, the old wolf was on the mend, had fallen and the leg was in a completely wrong angle. The vet was called immediately and should be in place shortly. Sandy Prantl was fortunately in Wolf Park and quickly started treatment. Monty, Pat, Dana, Amanda – and all employees, volunteers, interns, and external researchers who were in the park came to the wolf area. There was a strange silence and grief – just like everyone understood what was in store.

Chetan lay quiet and let himself be taken care of. The vet was present and it turned out that his hip had been dislocated. Chetan is 18 years old and also has some additional problems. He did not have enough muscle to hold the hip in place and after careful consideration it was decided that this day would be his last.

Chetan had followed closely the current research and seemed awake and alert. It was a mild day without too much heat and it looked like he was enjoying himself under his tree. Everyone got time with Chetan – all got to say goodbye and to cuddle him one last time. The mood was of silence and tranquility. I had known this stately, old wolf in 2 ½ weeks. And I’m glad I got the chance.

I was touched by the grief of everyone in the park. It is a heartfelt and genuine love for these animals that appeared today. It is strange that an animal can grab one so far into the soul … Or is it?

We who live close to animals, we know how it is. And it is not difficult to understand that a wolf can dig so fully into the heart and leave deep and lasting impressions. To see how these people here in the park working with and living with wolves is amazing. They give the wolves here all their hearts – and the wolves give theirs back in return. The wolves know very well what people are «their» people. The relationship that is built up over time – and thousands of hours invested – Offers so much in return. It’s good to see.

What I witnessed today bears witness to this. The tears, the gentle touches and the silent feelings … Who was it who said just a … wolf …?

 

 

1 kommentar (+add yours?)

  1. mintoller1
    jun 03, 2013 @ 05:13:14

    Trist, men veldig fint skrevet Gro!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: